Generalforsamling og standerstrygning

 

 

 

 

Ulstrup Marina Generalforsamling

 

Lørdag d. 2 November 2019 kl. 10.30

har Ulstrup Bådelaug standerstrygning, umiddelbart efter afholdes der ordinær generalforsamling i klubhuset. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning ved formanden. 

3. Regnskabet ved kasseren. 

4. Beretning fra udvalg. 

5. Rettidig indkomne forslag. 

6. Kontingent. 

7. Valg af bestyrelse, på valg er: 

• Peter Jørgensen

• Niels Hansen

• Henrik Dinnesen

(alle modtager genvalg)

Suppleanter: Jørgen Jensen modtager genvalg, derudover skal der vælges yderligere en suppleant.

8. Valg af revisor. 

9. Valg af udvalg. 

10. Eventuelt. 

Til den ordinære generalforsamling, der afholdes iflg. dagsorden, indsendes eventuelle forslag senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 19. oktober 2019. Disse forslag skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 25. oktober 2019. Som sidste år kan forslag også sendes på mail til ulstruphavn@gmail.com

§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, her af kan 1 være passivt medlem, alle valgte for 2 år. Passive medlemmer af bestyrelsen har stemmeret på lige fod med aktive medlemmer.

Note til § 6: Det præciseres at bestyrelsens passive medlemmer har stemmeret på lige fod med de aktive medlemmer både i bestyrelsen og til generalforsamlingen.  

Ønsker du smørrebrød efter generalforsamlingen? Tilmeld dig ved Henrik Dahl på 42196360 senest onsdag den 30. oktober 2019. 

Hvis der indkommer forslag udsendes de til alle medlemmer snarest efter at bestyrelsen har modtaget disse, men senest 25. oktober 2019.

Forslag sendes til: 

Peter Jørgensen, Damsbrovej 33, 8382 Hinnerup, tlf: 26222244 eller ulstruphavn@gmail.com

Venlig hilsen bestyrelsen i Ulstrup Marina